Projecten

Stichting LAC

Voor stichting LAC het ontwikkelen van een innovatief prototype van een SaaS (Software as a Service) oplossing om een proof of concept aan te tonen.

Uitgevoerde taken:
– Begeleiden van het proces
– Begeleiden van junior software ontwikkelaars

Politie Diensten Centrum

Voor het Politie Diensten Centrum gewerkt aan het vernieuwen van de software binnen het wapenregistratie domein.

Uitgevoerde taken:
– Ontwerpen van nieuwe architectuur
– Implementeren van nieuwe architectuur
– Begeleiden/coaching van medewerkers richting nieuwe technologie.

Wolters Kluwer

  • Technische lead in het ontwikkelen van een nieuwe service die door middel van patroon herkenning verwijzingen naar wetsartikelen, literatuurverwijzingen, jurisprudentie etc. kan herkennen.
  • Begeleiden recruitment proces nieuwe ontwikkelaars in zowel voorbereiding als intake.
  • Beheren, uitbreiden en verbeteren van een bestaand content management service.
  • Betrokken geweest bij de ontwerp fase van een nieuw internationaal content management systeem (incl bouwen proof of concept).

Politie Diensten Centrum

Voor het Politie Diensten Centrum gewerkt aan het bouwen van een nieuwe digitale dienst en het technisch updaten van een bestaande dienst binnen het vreemdelingen domein.

Stichting CodeUur

Voor Stichting CodeUur meerdere gastlessen gegeven over digitale vaardigheden/programmeren aan groepen 7/8 van diverse basisscholen in Overijssel en Gelderland.

Ik ben in het verleden ook betrokken geweest bij de volgende type projecten:

  • Ontwikkelen van een softwarepakket voor administratie, registratie en behandeling van kinderen in jeugdinrichten
  • Ontwikkelen van software om diverse hardware systemen te simuleren, testen of te configureren
  • Ontwikkelen van een tariefbepaling service voor een telecom provider
  • Integreren van diverse hardware componenten
  • Opzetten/ontwikkelen van diverse geautomatiseerde ontwikkelstraten
  • Ontwikkelen van een engine die werkdruk kan uitrekenen